Utazás kereső-
Indulási időpont
Ár
Csökkenő
NövekvőUtazási szerződés és kiegészítő információk
content_top
 
 
Ezúton szeretnénk felhívni figyelmüket az alábbi kiegészítő információkra, melyek minden meghirdetett utazásunkra érvényesek!
 

UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

 

1. Bevezetés

1.1. A TOP Travel Utazási Iroda Kft (a továbbiakban TOP Travel), 8000 Székesfehérvár, Horog u. 13/a 1/33. Tel.: 06 22 329 449, működési engedélyének száma: U-001818. 

1.2. A TOP Travel által közvetített utazásokra a 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet, a Polgári Törvénykönyv 6:254 utazási szerződésre vonatkozó paragrafusai, utazási és utazást közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII.23.) Kormány rendelet és a Top Travel utazási feltételeiben előírtak az irányadóak. A Top Travel által közvetített utazásokra vonatkozóan az utas szerződés megkötése előtt teljes körű tájékoztatásban részesül a 472/2017 (XII.28. Korm. rendelet) 1. és 2. mellékletében meghatározott adattartalomnak megfelelően.

2. A szerződéskötés feltételei, utazási szerződés, részvételi díj

2.1. Az utazási szerződés az utazás megrendelésével, az előleg befizetésével és a megrendelés visszaigazolásával jön létre az utas és az utazást szervező iroda között. Az utazási szerződés aláírásával az utas kijelenti, hogy az utazást szervező iroda utazási feltételeit megismerte és aláírásával azt elfogadta.

2.2. A TOP Travel által közvetített utak esetében a részvételi díj az utazást szervező iroda programleírásában meghatározott szolgáltatások ellenértéke.

2.3. A jelentkezéskor fizetendő előleg összege, valamint a hátralék összege és fizetési határideje az utazást szervező iroda utazási szerződésében meghatározottak szerint esedékes. Az utas a részvételi díj hátralékát külön értesítés nélkül köteles befizetni. A fizetési határidők be nem tartása esetén a TOP Travel jogosult a megrendelést lemondottnak tekinteni és az utazási feltételekben rögzített lemondási költségeket felszámítani, illetve a szolgáltatást más részére értékesíteni, vagy az utas által megrendelt szolgáltatásokat lemondani.

 

3. Biztosítás

3.1.  Amennyiben a részvételi díj nem tartalmaz utasbiztosítást, az utast az utazási iroda külön díjazás ellenében betegség - baleset - és poggyászkár esetére biztosítja. Az utazási iroda és az utas között fakultatív útlemondási szerződés jöhet létre a teljes részvételi díj 5%-ának befizetése ellenében. Fakultatív útlemondási szerződés csak az utazási szerződéssel egy időben köthető!

 4. Jogviták rendezése

4.1. Az általános utazási feltételeket az utas jelentkezésekor elolvassa és tudomásulvételét a jelentkezési lap vagy az utazási szerződés aláírásával igazolja. Amennyiben az utas több személy részére rendeli meg a szolgáltatásokat, aláírásával utastársai nevében is nyilatkozik, ill. szerződéseket köt.

4.2. A TOP Travel által közvetített utazással kapcsolatos minden perben a felek alávetik magukat a területileg illetékes bíróság eljárásának.

 
content_bottom

bottom_right
INweb Informatika